left
h1
lkz1
kus1
n1
b2kz b3kz b4kz b5kz kus
k1 r1 english kus
lin
kus1 ҚЫЗМЕТТЕР
lin5

Инженерлік-геологиялық ізденістер мына жұмыстарды қамтуға тиісті: жобаланған құрылыс аймағының (жұмыс алаңының, жет тәлімінің, трассаның) инженерлік-геологиялық жағдайларын, соның ішінде сол жердің бедерін, геологиялық құрылымын, сейсмотектоникалық, геоморфологиялық және гидрогеологиялық жағдайларын, топырағының құрамын, күйін және сипаттарын, геологиялық және инженерлік-геологиялық үрдістерін кешенді мәнермен зерттеу; нысандарды дұрыс жолмен жобалау, салу және пайдалану үшін қажетті және жеткілікті мәлеметтерді алу мақсатымен тиісті болжам жасау, мұндай болжамда жобаланған нысандардың геологиялық ортамен әрікеттескен кезде қандай өзгерістерге тап болуы мүмкін екені сипатталады.

Инженерлік-геологиялық ізденістер құрамына келесі жұмыстар кіреді:

 • өткен жылдарда жасалған ізденістердің материалдарын жинау және өңдеу;
 • маршруттық бақылау (аймақты алдын ала тексеріп білу, яғни рекогносцировка жасау);
 • тауда жасалған қуыстарды тереңдету (инженерлік-геологиялық ұңғыларды бұрғылау);
 • геофизикалық зерттеулер;
 • дала топырақты зерттеулері (статикалық, динамикалық зондылау, штамптық тексерулер);
 • гидрогеологиялық зерттеулер;
 • топырақ пен жер асты суларын лабораторияда зерттеу;
 • бұрын салынған ғимараттар мен құрылыстардың табандарындағы топырақты зерттеу;
 • материалдарды камералық өңдеуден өткізу;
 • инженерлік-геологиялық жағдайлардың өзгеруі жайлы болжам жасау;
 • геологиялық және инженерлік-геологиялық үрдістердің қауібі мен тәуекелін бағалау;
 • техникалық есеп жасау.

Инженерлік ізденістер бағдарламасы шеңберінде инженерлік-геологиялық жұмыстардың жеке түрлерін жасау қажеттілігі тапсырушының техникалық тапсырмасына, жобалаудың сатылығына, инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілігіне және жобаланған ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейіне қарай анықталады.
Сонымен бірге «Дегар» ЖШС линиялық құрылыстарды (автокөлік және темір жолдарын, су және газ құбырларын, байланыс және электр қуатын жеткізу желілерін және т.б.) салу мен жобалау салаларында да инженерлік-геологиялық ізденістер жүргізеді.
Таңдалған трассаның аймағындағы инженерлік-геологиялық жағдайларды кешенді жолмен зерттеген кезде ізденіс жұмыстарының құрамы мен көлемі инженерлік-геологиялық элементтерді әбден анықтап алу үшін жеткілікті болуға тиісті. Осы элементтер үшін топырақтардың беріктік және деформациялық сипаттамаларын, олардың нормативті және есептік мәндерін лабораториялық және (немесе) далалық әдістермен анықтау керек. Сонымен бірге, геологиялық және инженерлік-геологиялық үрдістердің (Қазақстан Республикасының Құрылыс нормалары мен ережелері (ҚР ҚН) бойынша) даму қарқындылығының сандық көрсеткіштерін, гидрогеологиялық параметрлерін, жобаланған нысанның геологиялық ортамен әрекеттескенде тоттанатынын және жер асты сулардың бетонға зиян келтіретінін анықтап есте сақтау қажет.
Инженерлік-геологиялық ізденістер жасаған кезде линиялық құрылыстардың трасса бойындағы алабының кеңдігін (енін) және тауда жасалған қуыстардың арасындағы орташа қашықтықты мына кестеге сай алу керек: 4.1 СН 1.02-18-2007.

Кестe>>>>

Жеке тұлғаларға арналған мәлімет>>>

right
bg01 bg02
bg02
line2

Лицензия

licenzia1

line1

Байланыс мәліметі  

Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды (топотүсірімді) жүргізу үшін қажет құжаттардың тізімі.

line1

Нысандар

Жұмыс барысында біз инженерлік-геологиялық және/немесе инженерлік-геодезиялық ізденіс қызметтерімізді төмендегі заңды тұлғаларға көрсеттік:

"ACIG" АҚ.
"AECOM-KZ" ЖШС.

line2
line3
line2
logo2 line4

Алматы, Абай/Тургут Озал көшесі 150/230, 12-блок, 875-кеңсе
Тел. +7 (727) 357-27-87; +7 (727) 357-27-85
info@degar.kzwww.degar.kz

Негізгі line4 line4 Қызметтер line4 Нысандар line4

Байланыс мәліметі

bg02